Lightroom Mobile

Tài nguyên Preset Lightroom Mobile chỉnh ảnh đẹp miễn phí sử dụng trên iPhone, Android, iPad..., cập nhật các preset đẹp cực hot cho bạn chỉnh sửa ảnh nhanh chóng chỉ với 1 chạm.

Tài nguyên Preset Lightoom Mobile miễn phí từ Dữ Liệu Đồ Họa.